Disclaimer

Disclaimer voor www.videovergaderen.nu – 25 juni 2019

De informatie op videovergaderen.nu wordt vrijblijvend ter beschikking gesteld door Logitech. Logitech spant zich in om de inhoud van de website actueel te houden, echter ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De site wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, de site kan niet worden gezien als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten en kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Logitech. Tevens kan Logitech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor type- en programmeerfouten. Hoewel Logitech alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet wordt doorgegeven.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Logitech. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Logitech, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Send this to a friend